Line Sakstrup
 
AdobeStock_59062414.jpg

Mit formål er at forandre verden gennem bevidst, formålsdrevet ledelse

Vil du også finde dit formål?

 
IMG_6388_240.jpg
 
 

Jeg drømmer om…

… en verden, hvor vi som mennesker og virksomheder tager ansvar for at skabe en bedre verden sammen. Hvor vi ser det som vores opgave at udleve vores formål, som rækker ud over os selv. Og dermed har et positivt impact
- til gavn for os selv, for vores virksomhed og for verden.

 
 

Formål er en dyb følelse af mening - hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvor vi skal hen.

Når vi udlever vores formål, har vi positiv indflydelse på mennesker og verden omkring os.

Vores formål er vores kilde til energi, glæde, passion og retning.

 
 
 
BG-yellow-trans.png

Your life has purpose. Your story is important. Your dreams count. Your voice matters. You were born to make an impact.

 
 

Formålsdrevet ledelse

handler om

  • Hvordan vi skaber bæredygtige mennesker og virksomheder, der ikke bare er til i verden, men også for verden.

  • Hvordan vi som ledere og virksomheder tager ansvar for og håndterer nogle af vor tids mest presserende problemer omkring trivsel, stress og overforbrug.

  • At vi ser os selv som mennesker med tanker og følelser, ind i en større sammenhæng, hvor vi både lytter til vores hjerners logik, vores krops intelligens, og vores sjæls kalden.

  • At vi har viljen til at skabe organisationer som er livfulde, sjælfulde og meningsfulde.

  • At vi arbejder med tillid og psykologisk tryghed som grundlaget for effektivt leder- og medarbejderskab.

  • At vi skaber hard core forretningsmæssige resultater gennem et dybere, livgivende formål.

 

 

Samarbejdspartnere

Udpluk

 

TimeXtender
Regionshospitalet Horsens
Hospice Limfjorden
Bestseller

STORMS
LEGO Systems
Herning Vand
Naturstyrelsen
Vejen Kommune

Holstebro Kommune
Lemvig Kommune
Præhospitalet
Sydjyllands Hospice

 

 

For lederen

Aktivér dit formål – og skab tydelighed, mod, autenticitet og handlekraft i dit lederskab.

IMG_1712.jpg

For ledergruppen

Skab resultater og sammenhængskraft gennem en bevidst, formålsdrevet ledelseskultur.

AdobeStock_59062414.jpg

Lederudviklingsforløb

Vil du arbejde i dybden med dig selv, dit formål, din virksomhed og FN’s 17 verdensmål?