Line Sakstrup
 
 
BG-yellow-trans.png

Aktivér
dit formål som leder

Gå fra at være den bedste i verden – til at være den bedste FOR verden

 
IMG_6388_240_BG.jpg
 

Dig, mig, os og verden

fremtiden er formålsdrevet lederskab

Vi har brug for et nyt mind set. Et mind set der tager udgangspunkt i en radikal anderledes måde at se verden på, være menneske på og drive virksomhed på. Et bevidst, formålsdrevet lederskab, der fokuserer på at være bedst FOR verden, fremfor at være bedst i verden.

Skab stærke forretningsmæssige resultater gennem formålsdrevet ledelse
– til gavn for virksomheden, for verden og for jer selv.

For lederen

Aktivér dit formål – og skab tydelighed, mod, autenticitet og handlekraft i dit lederskab.

IMG_1712.jpg

For ledergruppen

Skab resultater og sammenhængskraft gennem en bevidst, formålsdrevet ledelseskultur.

AdobeStock_59062414.jpg

Lederudviklingsforløb

Vil du arbejde i dybden med dig selv, dit formål, din virksomhed og FN’s 17 verdensmål?

Foredrag3_webside.jpg

foredrag

Ja, det er en ledelsesopgave at forandre verden! Book Line til et foredrag omkring ledelse med formål.

Spirituelt lederskab

Skab din egen vej og udfold dit fulde potentiale ved at lytte og handle på din sjæls stemme.

Ny bog på vej

“Aktivèr dit purpose”
Ja! Det ER en ledelsesopgave at redde verden.

 
 
 
 

Mit formål er at forandre verden gennem bevidst, formålsdrevet ledelse