Line Sakstrup
 

Nyt udviklingsforløb for ledere med start december 2019

Spiritualitet i ledelse

transformerende forretningsudvikling i et bæredygtigt perspektiv

 
jesper-stor.jpg

Jesper Loehr-Petersen

Stifter og chefkonsulent MacMann Berg

line-sakstrup-stor.jpg

Line Sakstrup

Chief Purpose Officer Line Sakstrup

 

Bæredygtig ledelse

Lederne i verdens største virksomheder, har i stigende grad erkendt, at fremtidens ledelse centrerer sig omkring at producere og organisere sig bæredygtigt. Debatten omkring lokal og global bæredygtighed er mere intens end nogensinde, og med rette, da vi alle mærker og forstår konsekvenserne af, at vi konstant overforbruger klodens ressourcer i vores måde at leve og drive virksomhed på.

Værdiskabelse

Vi ved også, at vores kommende medarbejdere forventer, at vi som virksomhed tager ansvar for at skabe en positiv effekt i samfundet, lokalt og globalt, hånd i hånd med organisatoriske og økonomiske resultater. Vi er derfor nødt til at arbejde med den tre-dobbelte bundlinje hvor der er sammenhænge mellem værdiskabelsen for både mennesker, forretningen og planeten. Som ledere skal vi derfor kunne tænke langsigtet og strategisk, så vi som virksomhed ikke blot er til i verden, men i særlig grad er til for verden!

Spirituelt fundament

Det handler ikke blot om en ny CSR strategi. Det handler om en radikal og helt grundlæggende anderledes måde at tænke og være i verden på, nemlig et systemisk, helhedsorienteret perspektiv. Et perspektiv, der har fokus på ansvarlighed og forbundethed og hvor afklaring af virksomhedens formål kan tilgås med passion, meningsfuldhed, mod og kærlighed. Det er også dét, vi betegner som bæredygtig ledelse i et spirituelt perspektiv.

 

Undervisere og facilitatorer på forløbet

Forløbets gennemgående undervisere og facilitatorer er
Line Sakstrup og Jesper Loehr-Petersen.

Begge har arbejdet med ledelse- og forretnings/organisationsudvikling i mange år med afsæt i en systemisk helhedsorienteret livsanskuelse. Ligeledes har begge arbejdet med ledelse og selvledelse ud fra en personlig spirituel optagethed.

 

Og Ja! Det ER en ledelsesopgave at skabe en bedre verden, lokalt og globalt.

At arbejde ud fra et spirituelt perspektiv betyder derfor helt konkret at kunne træffe langsigtede beslutninger, der gavner helheden. At brede perspektiverne ud og forstå, at når alting er forbundet, så har vores tanker og handlinger altid en konsekvens. Dette skal ikke gøres os handlingslammede, men tværtimod sætter det os stand til at træffe kloge, bæredygtige beslutninger ud fra bevidste valg. Til gavn for os selv, vores organisation og for verden.

Vi arbejder derfor både med måder at forholde os til mennesker og ledelse på, og på nye forretningsmodeller, der muliggør anderledes og mere ansvarlige måder at organisere os på, og som understøtter et stærkt formål. Og vi lægger op til at gentænke ledelsesopgaven, så vi kan træffe bevidste, kloge, bæredygtige beslutninger, der ikke overforbruger de menneskelige, organisatoriske og planetariske ressourcer vi har til rådighed.

Denne bevidsthed kan vi bruge, hver eneste dag, når vi som ledere står i en hverdag, hvor vi møder omskiftelighed, høj grad af kompleksitet og konstante ændringer i markeder, strukturer, politiske beslutninger, personalet etc., som vi hurtigt og effektivt skal kunne tilpasse os. Vi arbejder derfor med et særligt fokus på dit ledelses-ståsted, og den ledelsesopgave, som et stærkt formål kræver. Og vi arbejder med bevidstheden om, at de beslutninger vi træffer har betydning for levevilkårene for de næste generationer.

 

 

Dette forløb er særligt designet til dig, der vil noget mere, noget andet.

Til dig der ikke har brug for flere traditionelle ledelsesværktøjer, men har brug for inspiration til at få formuleret det formål, der kan danne grundlag for måden du orienterer dig på i verden.

Forløbet er til dig, der vil drive en virksomhed, der ikke kun er til i verden, men også til for verden.

 
 
IMG_1713.jpg
 

På forløbet arbejder vi med:

 • Betydningen af det at være en formålsdrevet virksomhed på individ-, organisatorisk og globalt plan.

 • Sammenhængen mellem formål og forretning – mellem virksomhed, profit, menneske og planet.

 • At lede formålsdrevet – i en turbulent og foranderlig tid i et oprigtigt og nødvendigt følgeskab.

 • At du finder dit eget formål, som menneske, som leder. Og hvordan du lever formålet, så det bidrager unikt til dit arbejde.

 • Bæredygtighed og spiritualitet i ledelse, og hvordan det er værdifuldt i forhold til at skabe ekstraordinære resultater.

 • Flere intelligenser: den rationelle, den emotionelle, den kropslige og den spirituelle intelligens, og vi undersøger, hvorledes de mere bevidst kan bringes i spil.

 • Evnen til at træffe kloge beslutninger ud fra et spirituelt perspektiv i en moderne kontekst.

 • FN’s 17 Verdensmål og undersøger hvilke der er meningsfulde at arbejde ind i din ledelsesopgave.

 • Etiske overvejelser når nye retninger kræver nye beslutninger. Arbejde med mennesker i organisatoriske forandringer.

 • Nye organiseringsformer, strukturer og ”værktøjer” i en bæredygtig virksomhed ud fra et spirituelt perspektiv.

 • At være en bevidst udviklende virksomhed – agilitet gennem feedback, læring og udviklingsprocesser.

 

Hvem deltager?

Ledere der har beslutningskompetence og indflydelse i forhold til at drive virksomheden stærkt og bæredygtigt ind i en kompleks, uforudsigelig verden i konstant forandring.

Ledere og konsulenter der ønsker at arbejde med et nyt mind set for ledelse, og som sætter formål, mening og mod som drivkraft for en bæredygtig udvikling – til gavn for virksomheden, medarbejderne, sig selv og verden, i et lokalt og globalt perspektiv.

 

Tilgang

Forløbet er sat sammen så der er vitaminer til hjerne, hjerte og krop. Vi veksler imellem teoretiske oplæg, drøftelser, refleksioner og forskellige praksis set up. Naturen bliver brugt som kilde til inspiration og der bliver besøg af eksperter med særlig viden og erfaringer ud fra et helhedsorienteret livssyn. Derudover tager vi på studiebesøg hos mennesker, der har formet deres virksomheder ud fra et spirituelt bæredygtigt perspektiv.

 

Det får du og din virksomhed ud af
at deltage i forløbet:

 • Konkrete handle- og forretningsmodeller, hvor I bringer jer selv i spil som virksomhed i forhold til at gøre en forskel for verden koblet med netop jeres forretning.

 • Nye måder at tænke virksomhed på, gennemsyret af virksomhedens formål, og viden om hvordan det skaber nye potentialer og muligheder for jer og jeres interessenter i lokalt og globalt perspektiv.

 • Du er i stand til at koble virksomhedens forretningsmæssige mål med globale bæredygtige perspektiver på en ansvarlig og bæredygtig måde ud fra et spirituelt perspektiv.

 • Du ved hvordan du leder din virksomhed og skaber solidt følgeskab ud fra et formålsrettet, spirituelt perspektiv og du har en plan for hvordan du involverer kollegaer, medarbejdere og kunder i arbejdet med virksomhedens formål, så det mobiliserer fælles mening, handlekraft og engagement.

 • Du designer dit eget ”Leadership manifest” – ud fra dit eget dybere formål, så du ved hvordan du navigerer stærkere, mere autentisk og med høj integritet i en omskiftelig og foranderlig verden.

 • Du har indsigt i hvordan du leder de nye generationer og møder dem i deres krav til en ny dagsorden med hensyn til formål, mening, organisering, bæredygtighed og livskvalitet.

 • Du er en del af et interessant netværk af ledere, der alle er optaget af bæredygtighed i ledelse, og vil skabe forretningsudvikling i et spirituelt perspektiv.

 

Hold 1

Spiritualitet i ledelse

- transformerende forretningsudvikling
i et bæredygtigt perspektiv

For topledere, ledere af ledere, ejerledere

Modul 1: december 2019 (Jylland)
Modul 2: februar 2020 (Fyn)
Modul 3: marts 2020 (Sjælland)

Forankringsdag: 31. marts 9.00-16.00 (Aarhus)

Vi mødes kl. 9.00 på dag 1 og slutter kl. 15.00 på dag 3 (dog slutter vi kl. 13.00 på modul 1)
Forløbet foregår på internat, således at vi har dag og aften til rådighed.

Medbring praktisk tøj efter vejret, da vi bruger naturen som inspiration til udvikling.

Hold 2

Spiritualitet i ledelse

- transformerende forretningsudvikling
i et bæredygtigt perspektiv

For ledere af medarbejdere, konsulenter, projektledere

Modul 1: december 2019 (Jylland)
Modul 2: februar 2020 (Fyn)
Modul 3: marts 2020 (Sjælland)

Forankringsdag: 30. april 9.00-16.00 (Aarhus)

Vi mødes kl. 9.00 på dag 1 og slutter kl. 15.00 på dag 3 (dog slutter vi kl. 13.00 på modul 1)
Forløbet foregår på internat, således at vi har dag og aften til rådighed.

Medbring praktisk tøj efter vejret, da vi bruger naturen som inspiration til udvikling.

 

 

Din investering:

55.995,00 kr. + moms per deltager

Prisen inkluderer:

10 dages intensiv undervisning samt gæsteundervisning fra eksperter, materialer, transport til inspirationsbesøg, overnatning og fuld økologisk og nærende forplejning på kursussteder med grøn profil.