Line Sakstrup
 

Ja! Det er en ledelsesopgave at skabe en bedre verden. Lokalt og globalt!

Line er en inspirerende og energisk foredragsholder, der på provokerende og kærlig vis udfordrer gamle tanke- og handlemønstre, så du ender med at stille spørgsmålstegn ved dit eget mind set og adfærd. Lines foredrag er call to action – vi er nødt til at arbejde med at højne vores bevidsthed – menneskeligt og organisatorisk, så vi kan styrke vores kloge handlekraft. Til gavn for os selv, for vores virksomhed og for verden.
Og ja! Det ER en ledelsesopgave at skabe en bedre verden!

Hvis ikke vi kan håndtere vores egen indre ressourcer på en bæredygtig måde, hvordan tror vi så at vi kan håndtere vores organisations ressourcer? Eller planetens?

IMG_6476_240.jpg
 

Kend dit formål som leder

– og stå mere autentisk, tydeligt, modigt og kærligt

AdobeStock_59062414.jpeg

Aktiver dit purpose som virksomhed

- sådan mestrer du at lede og drive din virksomhed med purpose

Bæredygtig ledelse

– indre og ydre ressourcer og deres indbyrdes afhængighed

 

Spirituelt lederskab

– fra den industrielle revolution til den spirituelle revolution

 
 
Hvis du, som mange topledere stadig gør, baserer din tænkning på konventionelle og lineære logikker og ledelsesteorier, så vil du også være tilbøjelig til at se dine medarbejdere som selviske aktører, der ikke kan tænke udover eget ego. Og det er så den type ledelse, du leverer! 
Har du mon nogensinde prøvet at kigge dig selv i spejlet om aftenen og spurgt dig selv: Hvis jeg helt selv kunne vælge – ville jeg så vælge mig selv som leder?
— Fra foredraget "Aktiver dit purpose"
 
 
BG-yellow-trans.png

Hvis du helt selv kunne vælge – ville du så vælge dig selv som leder?

 
 

For lederen

Aktivér dit formål – og skab tydelighed, mod, autenticitet og handlekraft i dit lederskab.

IMG_1712.jpg

For ledergruppen

Skab resultater og sammenhængskraft gennem en bevidst, formålsdrevet ledelseskultur.

AdobeStock_59062414.jpg

Lederudviklingsforløb

Vil du arbejde i dybden med dig selv, dit formål, din virksomhed og FN’s 17 verdensmål?