Line Sakstrup
 

Ny bog på vej
til dig!

( kommer i november 2019 )

“Indre bæredygtighed er afgørende for vores ydre bæredygtighed.”

 

Bogen behandler en af vor tids mest presserende problemer:

hvordan skaber vi bæredygtige mennesker og virksomheder, som ikke bare er til i verden, men er til FOR verden

 
 
 
BG-yellow-trans.png

Vores indre bæredygtighed er afgørende for vores ydre bæredygtighed

 
 

Vi har brug for et nyt mind-set. Et mind-set, der tager udgangspunkt i en anden måde at se verden på, end den, der mange steder lige nu er fremherskende.


Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles.

Citat: Einstein


 

Vi har brug for en nuancering og balance af begreber som vækst, profit og performance til en forståelse af, at profit går hånd i hånd med mennesker og bæredygtighed. Det er ikke et enten/eller, men et både/og. Det handler om at skabe et økonomisk og bæredygtigt overskud. Tab af biodiversitet, klimaforandringer, og det at der er mere plastik i vores verdenshave end havdyr vidner om, at vi ikke forvalter vores ressourcer på en bæredygtig måde.

 

Det samme gælder på individ niveau – vores indre bæredygtighed. Ifølge Sundhedsstyrelsen har mere end hver 8. dansker et dårligt mentalt helbred. 96% af alle topledere føler sig udbrændte eller stressede regelmæssigt. Depression vil være den største bidragsyder til den samlede sygdomsbyrde globalt i 2030. Dertil kommer at 87% er uengagerede i deres arbejde. 35% angiver i en stor britisk undersøgelse, at de ingen stærke sociale bånd har på arbejdet. Det er mange mennesker, der har ondt i livet og ondt i arbejdet. Vi tror på, at vi har ondt i arbejdet, fordi vi mange steder har skabt nogle organisationer, der trækker passion og mening ud af os til fordel for kontrol og KPI’er.

 

Det kræver et paradigmeskifte. Et skifte, der handler om bevidsthed. En bevidsthed, der er kendetegnet af formål, forbundethed, helhed. Hvor vi ser os selv som mennesker med tanker og følelser, ind i en større sammenhæng, hvor vi både lytter til vores hjerners logik, vores krops intelligens, og vores sjæls kalden. Hvor vi tør tale om organisationer som livfulde, sjælfulde og meningsfulde.

 
 
BG-yellow-trans.png

Verden kalder på en højere bevidsthed, ansvarlighed og meningsfuldhed

Vi er overforbrugere af egne og jordens ressourcer

 
 
 

Hvis vi ikke kan håndtere vores interne ressourcer bæredygtigt, hvordan kan vi så håndtere vores organisation bæredygtigt?
Eller vores planet?

Verden kalder på en højere bevidsthed, ansvarlighed og meningsfuldhed. Vi er overforbrugere af egne og jordens ressourcer. Det kræver en modsætning. Både for at der er en jord til vores børn og børnebørn, men også for at vi forholder os til stress og depression. De senere år, har vi arbejdet systematisk med energi og bevidsthed, mening og formål som drivkraft. Vi er begge solidt funderet i det systemiske, som handler om helhed. Forbundethed, sammenhængskraft og helhed set i forhold til ledelses- og organisationsudvikling.

Vi har en klippefast tro på, at hvis vi kan forvalte vores egne ressourcer på en bæredygtig måde, så kan vi også træffe mere langsigtede beslutninger, der forvalter planetens ressourcer bæredygtigt. Til gavn for os selv, for vores virksomhed, for verden.

 
 

Dette er en bog, der giver et bud på et paradigmeskifte i ledelse og måden at drive virksomhed på. I bogen vil I finde inspiration og eksempler på virksomheder, der har modet og viljen til at træde nye veje. Det er dygtige, ambitiøse og produktive virksomheder, som har et ønske om, at mennesker og profit kan blomstre sammen. Det er virksomheder, der er drevet af et formål, der rækker ud over dem selv, og dermed også har et positivt impact på verden. De tør tænke ånd og sjæl med ind – ikke bare noget der hører privatlivet til, men at drive virksomhed hvor hjerne, krop og sjæl er hele mennesket med dets mange intelligenser. Hvor rationel tankegang, strategi og forretningsudvikling går hånd i hånd med spiritualitet, compassion og bæredygtighed.

 

Flere virksomheder er allerede godt i gang med at handle mere modigt, mere kærligt, mere sjælfyldt og mere meningsfuldt. Og endda skaber opsigtsvækkende organisatoriske og forretningsmæssige resultater undervejs ved at bevæge sig nye veje. Vi er overbevist om, at vi om 20 år ikke kan forestille os ikke at drive virksomhed ud fra formål, spiritualitet og bæredygtighed.

Det er med andre ord en bog, der behandler et af vores tids mest presserende problemer: Hvordan skaber vi bæredygtige mennesker og virksomheder, der ikke bare er til i verden, men også for verden.

 
 

 

For lederen

Aktivér dit formål – og skab tydelighed, mod, autenticitet og handlekraft i dit lederskab.

 
IMG_1712.jpg

For ledergruppen

Skab resultater og sammenhængskraft gennem en bevidst, formålsdrevet ledelseskultur.

 

Lederudviklingsforløb

Indre bæredygtighed er afgørende for vores ydre bæredygtighed.
Hvad gør du?