Line Sakstrup
 

Hvad er jeres formål - jeres brændende ambition?

- Styrk ledelseskraften i virksomheden

 

Skab resultater gennem et stærkt formål

Lad os sammen styrke den ledelseskraft som bringer jer hen mod jeres formål, de mål I har sat jer for at opnå og den impact I har som virksomhed.

Vi skræddersyer et ledelsesudviklingsforløb til jer, som er tilpasset netop jeres virksomhed. Forløbene bygger på et solidt fundament af internationale og validerede ledelsesredskaber, metoder og teorier.

Vi arbejder altid efter en brændende ambition – dét I ønsker at opnå, jeres formål. Det er der energi, passion, mod og handlekraft udløses.

 
IMG_1713.jpg

Fælles
formål

De+17+verdensma%CC%8Al.jpg

Det arbejder vi med

 • Impact – betydningen af det at være en formålsdrevet virksomhed på individ-, organisatorisk og samfundsmæssigt plan

 • Ledelseskommunikation - at lede formålsdrevet – i en turbulent og foranderlig tid i et oprigtigt og nødvendigt følgeskab

 • Flere intelligenser - den rationelle, den emotionelle, den kropslige og den spirituelle intelligens

 • FN’s 17 Verdensmål og hvilke der er relevante for jer at arbejde med

 • Etiske overvejelser når nye retninger kræver nye beslutninger

 • Nye organiseringsformer, strukturer og ”værktøjer” i en bæredygtig virksomhed

 • At være en bevidst udviklende virksomhed – agilitet gennem feedback, kommunikation, lærings- og udviklingsprocesser

 
 

Det får du og din virksomhed

ud af et ledergruppeforløb

 • Styrket den samlede strategiske og praktiske ledelseskraft i virksomheden – beslutning, handlekraft, mod, energi og relationer.

 • Direction, alignment og commitment – fælles retning og den strategiske ledelse, der understøtter

 • Nye måder at agere samlet ledelse på, gennemsyret af virksomhedens formål og som skaber bevægelse i kulturen i retning af mere meningsfuldhed, livfuldhed og sjælfuldhed

 • Udarbejdet eget ”Leadership manifest” – ledelse ud fra dit eget dybere formål, så du ved hvordan du navigerer stærkere, mere autentisk og med høj integritet i en omskiftelig og foranderlig verden

 • Konkrete handle- og forretningsmodeller, hvor I bringer jer selv i spil som virksomhed i forhold til at gøre en forskel for verden koblet med netop jeres forretning

IMG_0902.jpg
 

 

For lederen

Aktivér dit formål – og skab tydelighed, mod, autenticitet og handlekraft i dit lederskab.

AdobeStock_59062414.jpg

Lederudviklingsforløb

Vil du arbejde i dybden med dig selv, dit formål, din virksomhed og FN’s 17 verdensmål?

Foredrag3_webside.jpg

Foredrag

Ja, det er en ledelsesopgave at forandre verden! Book Line til et foredrag omkring ledelse med formål.